Om oss

Målet med vårt opplæringskontor er å gi unge som søker våre fag de beste muligheter for en god opplæring og en utviklende læretid, slik at de blir dyktige fagarbeidere.

Opplæringskontoret eies og drives av medlemsbedriftene som er godkjente læresteder

Fordelene ved lærekontrakt gjennom et opplæringskontor er:

  • Opplæringskontoret formidler nye lærlinger til opplæringsbedriftene
  • Ekstra oppfølging gjennom hele læretiden
  • Bedre organisering og planlegging av læretiden
  • Oppfølging og tilsyn med lærestedene
  • Faste veiledningssamtaler
  • Kurs og fagsamlinger
  • Utplassering og omplassering når det kreves
  • Opplæringsstedene har et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndigheter som lærlingen kan nyte godt av

 

Ellers har alle lærlinger hos oss muligheter for å søke seg ut i Europa via erasmus+ programmet.

 

Alle lærlinger hos oss fører logg og må utføre fire oppgaver i løpet av første læreår som er koblet opp mot læreplanmålene, i siste læreår skal dere opp til to prøvefagprøver slik at dere får kjenne på kroppen hvordan en fagprøve er, samt få veiledning om hva som er bra og dårlig.

Vi fra ormnn besøker deg på jobb minimum 4 ganger i løpet av året og du skal ha skriftlig underveisvurdering hver 6 mnd av din faglige leder . Ellers er vi aldri mere enn en telefonsamtale eller en mail unna.